جوان روژبیانی: گفتوگو برای عادی سازی اوضاع مناطق کوردستانی خارج اقلیم کوردستان از سر گرفتە می شود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

جوان روژبیانی: گفتوگو برای عادی سازی اوضاع مناطق کوردستانی خارج اقلیم کوردستان از سر گرفتە می شود

پس از تصویب لایحە بودجە امسال عراق، گفتوگو برای عادی سازی وضعیت کرکوک و سایر مناطق کوردستانی خارج اقلیم کوردستان از سر گرفتە می شود.

امروز پنجشنبە١٩ فروردین، جوان روژبیانی، مسئول هیئت مناطق کوردستانی خارج از حوزە اداری اقلیم کوردستان بە (باسنیوز) گفت، قرار است  تلاشهایمان را برای عادی سازی اوضاع مناطق کوردستانی جارج حوزە اداری اقلیم کوردستان از سر گیریم و با وزیر ویژە امور  این مناطق دیدار کنیم.

وی ضمن اشارە بە توافق اخیر میان بغداد و هولیر گفت: " حالا کە مسائل مربوط بە بودجە و مستمری کارمندان حل شدەاند، ما نیز در تلاشیم کە گفتوگوی خود در مورد مناطق کوردستانی را از سر گیریم، ما اقدامات خود در این زمینە را بە بعد از حل این اختلافات موکول کردە بودیم، من بعد دیگر هیئت مذاکرەکنندە کە کە ریاست آن با وزیر داخلیە اقلیم است آمادە آغاز مجدد این گفتوگوهاست.

وی همچنین گفت ”هئیت مداکرەکنندە برای بهبود روابط بغداد و اقلیم تلاش خواهد کرد و از دولت عراق نیز  خواهد خواست کە برای این منظور هیئت ویژەای تشکیل دهد، چراکە  با توجە بە شرایط کنونی اجرای مادە ١٤٠ مرتبط با حل اختلافات در این مناطق بە آسانی ممکن نخواهد بود.“ 

جوان روژبیانی در پایان گفت، درحال حاضر پرۆژە تعریب باوسطە استاندار تحمیلی در این مناطق همچنان ادامە دارد.“