تصویر بزرگ صدام حسین در مراسم ختم محمد عریبی
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

تصویر بزرگ صدام حسین در مراسم ختم محمد عریبی

در مراسم ختم قاضی‌ای کە حکم اعدام صدام حسین را  صادر کرد، تصویر بزرگی از صدام حسین توجە شرکت کنندگان در این مراسم را بە خود جلب می کرد.

 اعضای خانوادە و بستگان محمد عریبی، قاضی دادگاه عالی جرائم در عراق، تصویر بزرگی از صدام حسین، رئیس جمهور نظام سابق عراق را طوری در دم درب ورودی سالن محل برگزاری جلسە ختم وی در بغداد، قرار دادە بودند کە تمامی شرکت کنندگان در حین ورود و خروج از سالن از روی آن می‌گذشتند.

روز جمعە گذشتە، ١٣فروردین، قاضی محمد عریبی در پی ابتلا بە کرونا جان باخت.

محمد عریبی در سال ١٣٤٨ در بغداد متولد شدە بود. در سال ١٣٧٠ شمسی دانشکدە حقوق را در همین شهر بە پایان رساند و پس از تکمیل تحصیلات  خود در انستیتوی حقوق در سال ١٣٧٧، دو سال پس از آن با حکم رسمی ریاست جمهوری، بر کرسی قضاوت تکیە زد.

در روز ١٤ آبان سال ١٣٨٥، دادگاه عالی جرائم در عراق، بە ریاست محمد عریبی، صدام حسین رئیس جمهور نظام بعث سابق این کشور را بە مرگ محکوم کرد.