بە سرقت رفتن مقادیر زیادی پول و جواهرات در سلیمانیە
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

بە سرقت رفتن مقادیر زیادی پول و جواهرات در سلیمانیە

در شهر سلمانیە یک سارق بە خانە پیرزنی دستبرد زد و مبلغ ٦٨ هزار پوند و ٣٥ میلیون دینار و مقداری جواهرات را بە سرقت برد. پلیس سلیمانیە نیز اعلام کرد، نیروهای بخش مبارزە با جرائم، در جستجوی سارق هستند ولی“ تاکنون موفق بە دستگیری وی نشدەاند.“

امروز پنجشنبە ١٩فروردین، سرکوت احمد، مدیر بخش روابط عمومی پلیس استان سلیمانیە بە (باسنیوز) گفت، در یکی از محلات این شهر، یک سارق بە خانە پیرزنی دستبرد زدە و با اقدام بە دزدی مسلحانە از آن کردە است. بنابە گفتە صاحب این خانە دزد مزبور مبلغ ٦٨ هزار پوند انگلیسی و ١٠هزار دلار آمریکایی را بە سرقت بردە است.

سرکوت احمد، ضمنا  اعلام کرد، باآنکە تا کنون سارق دستگیر نشدە است، ولی پلیس بخش مبارزە با جرائم، با تمام توان در پی یافتن وی هستند.