مسرور بارزانی: قطعنامە ٦٨٨ سرآغاز رابطە محکم دوستی ما با بریتانیا و فرانسە و آمریکا بود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مسرور بارزانی: قطعنامە ٦٨٨ سرآغاز رابطە محکم دوستی ما با بریتانیا و فرانسە و آمریکا بود

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان می‌گوید، قطعنامە ٦٨٨ شورای امنیت سازمان ملل بە سنگ بنای رابطە محکم دوستی ما با بریتانیا، فرانسە و آمریکا تبدیل شد.

امروز (پنج‌شنبە، ١٩ فروردین / ٨ آوریل) یک ایونت آنلاین با شرکت مسرور بارزانی بە مناسبت گذشت ٣٠ سال از صدور قطعنامە ٦٨٨ شورای امنیت سازمان ملل کە اعلام منطقە پرواز ممنوع در اقلیم کوردستان را بە دنبال داشت، برگزار شد.

مسرور بارزانی با ایراد سخنانی در این ایونت اعلام کرد: ''ما بە شرکای خود از قبیل اقلیت‌ها و هویت‌های دینی و آنهایی کە بە دنبال یافتن یک پناهگاه آرام بە اقلیم کوردستان پناه آوردەاند، احترام گذاشتەایم.''

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان قطعنامە ٦٨٨ را ''مهم'' توصیف کرد، زیرا در پی صدور این قطعنامە جامعە جهانی از ملت کوردستان حمایت کرد.

مسرور بارزانی از سر جان میجر، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، تقدیر نمود کە در آن زمان از صدور قطعنامە ٦٨٨ شورای امنیت سازمان ملل ''حمایت'' کرد.

مسرور بارزانی در ادامە سخنانش گفت: ''بدون شک ایجاد منطقە آرام بهترین تصمیم انسانی در عصر مدرن بود، کمک‌ها در دسترس میلیون‌ها انسانی کە در کوهستان‌ها گیر کردە بودند، قرار گرفت. مطمئنا دخالت‌های بین‌المللی سرنوشت ما را رقم زد و سنگ بنایی برای برقراری یک رابطە محکم دوستی میان ما و کشورهای بریتانیا، فرانسە، آمریکا و دیگر کشورها قرار داد. پس از صدور این قطعنامە اوپوزسیون عراقی نیز بە کوردستان آمدند تا از اینجا خود را برای ریشەکن کردن رژیم بعث آمادە کنند.''

او افزود: ''ما بە شرکای خود از قبیل اقلیت‌ها و هویت‌های دینی و آنهایی کە بە دنبال یافتن یک پناهگاه آرام بە اقلیم کوردستان پناه آوردەاند، احترام گذاشتەایم.''

در بخش دیگری از سخنانش نخست‌وزیر اقلیم کوردستان سفر پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان بە اقلیم کوردستان را یادآور شد و گفت: ''در پی سفر ماه گذشتە جناب پاپ فرانسیس بە اقلیم کوردستان می‌دانیم کە راه درازی در پیش داریم و تمام تلاش خود را بە کار بستەایم تا بتوانیم جامعەای بسیار مطلوب برای همە کوردستانیان و آنهایی کە بە ما پناه آوردەاند بنا کنیم و ما هنوز بە حمایت جامعە جهانی نیاز داریم.''

مسرور بارزانی تصریح کرد: ''حمایتی را کە جامعە جهانی در سال ١٩٩١ از ما کرد، ما نیز در سال ٢٠١٤ همان حمایت را از آوارەهای عراقی و سوری کردیم. اقلیم کوردستان هزاران آوارە داخلی عراق و نیز آوارەهای سوریە را پذیرفت و حکومت اقلیم کوردستان نیز کلیە هزینەهای خدمات‌رسانی بە این آوارەها را بر عهدە گرفتە کە صدها ملیون دلار است.''

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با رد این موضوع کە اقلیم کوردستان آوارەها را وادار بە بازگشت بە مکان‌های خودشان می‌کند، گفت: ''ما آنها را ترغیب می‌کنیم کە بە خواست خودشان برگردند، ولی نمی‌توانیم آنها را تحت فشار قرار دهیم، زیرا مکان‌های پیشین آنها برای بازگشت این افراد آمادە نشدە است.'' و افزود کە از نزدیک با مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق ''کار می‌کنیم تا وضعیت را برای بازگشت آوارەها مهیا کنیم.''

مسرور بارزانی در مورد جنگ علیە تروریسم و شرکت اقلیم کوردستان در مبارزە با تروریسم گفت: ''نیروهای پیشمرگە و مردم کوردستان با داعش جنگیدند و اسطورە این سازمان تروریستی را درهم شکستند. خون نیروهای پیشمرگە و حمایت جامعە جهانی بود کە خلافت داعش را از بین برد.''

مسرور بارزانی بر این نکتە نیز تاکید گذاشت کە جنگ علیە تروریسم ادامە دارد و تداوم حمایت و همکاری‌های بین‌المللی برای نیروهای پیشمرگە در جنگ علیە تروریسم را ضروری دانست.

نخست‌وزیر حکومت اقلیم کوردستان از حکومت بریتانیا خواست کە حمایت‌هایش از اقلیم کوردستان را افزایش دهد و گفت: ''ما بە شما اتکا می‌کنیم و شما دوست واقعی کوردستان هستید، می‌خواهیم روابط خود با پارلمان و حکومت بریتانیا را پیش ببریم و برای این منظور از شما می‌خواهیم کە با ما همکاری کنید.''