نخست وزیر اقلیم کوردستان سفیر کرە جنوبی در عراق را بە حضور پذیرفت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

نخست وزیر اقلیم کوردستان سفیر کرە جنوبی در عراق را بە حضور پذیرفت

امروز ١٩ فروردین، مسرور بارزانی، نخست وزیر حکومت اقلیم کوردستان، جانگ کیونگوک، سفیر کرە جنوبی در عراق را بە حضور پذیرفت.

در این دیدار کە کوی چوانژین، کونسول کرە جنوبی در هولیر نیز حضور داشت، در مورد توسعە روابط  میان اقلیم کوردستان جمهوری کرە بویژە در زمینەهای مبادلات اقتصادی و تجاری و فرهنگی و چگونگی  کمک بە آوارگان و پناهجویان در اقلیم کوردستان، بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس حکومت اقلیم کوردستان، از کمک و مساعدت کرە جنوبی تقدیر کرد و ضمن اشارە بە  روابط  مستحکم دوستانە میان دولت کرە و اقلیم کوردستان کە در طی سالهای گذشتە چندین پروژە را در زمینە توسعە اقتصادی در اقلیم کوردستان بە اجرا درآوردە است و در پایان بر تحکیم روابط دوجانبە تاکید کرد.