تعدادی از شرکت‌های اماراتی برای اجرای پروژ‌هایی وارد اقلیم کوردستان می‌شوند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

تعدادی از شرکت‌های اماراتی برای اجرای پروژ‌هایی وارد اقلیم کوردستان می‌شوند

رئیس هیئت سرمایەگذاری اقلیم کوردستان اعلام کرد، تعدادی از شرکت‌های اماراتی برای اجرای پروژ‌هایی وارد اقلیم کوردستان می‌شوند.

امروز (پنج‌شنبە، ١٩ فروردین) دکتر محمد شکری، رئیس هیئت سرمایەگذاری اقلیم کوردستان، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''یک دیدار آنلاین با رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ابوظبی و سرکنسول امارات در هولیر برگزار نمودیم و در آن بە فرآیند ایجاد فرصت سرمایەگذاری در اقلیم کوردستان و ترغیب سرمایەگذاران اماراتی برای این منظور گفتوگو کردیم.''

رئیس هیئت سرمایەگذاری اضافە کرد: ''در مورد دلایل ترغیب سرمایەگذاران خارجی از جملە خاک حاصلخیز، منابع غنی فلزی و مواد خام و نیروی متخصص کار و مقررات ایجاد تسهیلات برای سرمایەگذارن بر اساس قوانین و بخش‌نامەهای مربوطە در اقلیم کوردستان صحبت کردیم.''

او تصریح کرد: ''از سرمایەگذاری سرمایەگذاران خارجی در اقلیم کوردستان استقبال می‌کنیم، ما فرصت‌های سرمایەگذاری زیادی را اعلام کردەایم و سرمایەگذاران اماراتی را ترغیب می‌کنیم کە در اقلیم کوردستان نیز در پروژەهای مشابە پروژەهای امارات در بخش‌های مختلف سرمایەگذار بکنند؛ بەویژە در زمینەهای پتروشیمی، گردشگری و صنعت. مایل هستیم کە سرمایەگذاران اماراتی در بخش کشاورزی اقلیم کوردستان سرمایەگذاری بکنند کە اکنون از مسائل ضروری اقلیم کوردستان است و امکانات سرمایەگذاری در این زمینە نیز وجود دارد.''

دکتر محمد شکری افزود: ''رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ابوظبی و سرکنسول امارات در هولیر حمایت خود را از ترغیب سرمایەگذاری در اقلیم کوردستان اعلام کردند. آنها گفتند، تعدادی از شرکت‌های مجرب و متخصص سرمایەگذاری در زمینە کشاورزی در آیندەای نزدیک بە اقلیم کوردستان سفر می‌کنند تا پروژەهایی را در این زمینە بە اجرا درآورند.''