انیستیتو اقتصادی آمریکایی-کوردی: سیاست مستقل نفت اقلیم کوردستان بسیار مهم است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

انیستیتو اقتصادی آمریکایی-کوردی: سیاست مستقل نفت اقلیم کوردستان بسیار مهم است

مسئول انیستیتو اقتصادی آمریکایی-کوردی اعلام کرد، سیاست نفت مستقل اقلیم کوردستان بسیار مهم است و نخست‌وزیر اقلیم کوردستان نقش مهمی در توافق با حکومت عراق ایفا نمود.

تارا شوان، مسئول انیستیتو اقتصادی آمریکایی-کوردی، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''نقش مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، پیش از توافق با بغداد و در حین توافق بر سر سهم بودجە اقلیم کوردستان از بودجە عمومی عراق بسیار مهم و مثبت بود.''

مسئول انیستیتو اقتصادی آمریکایی-کوردی با اشارە بە این کە ''افراد زیادی'' خواستار تسلیم کردن پروندە نفت اقلیم کوردستان بە عراق بودند کە یک درخواست خلاف قانون اساسی این کشور است، گفت: ''اگر این کار انجام می‌شد، هیچ اهمیتی برای حاکمیت اقلیم کوردستان باقی نمی‌ماند.''

در مورد سیاست مستقل نفت کە حکومت اقلیم کوردستان برای آن تلاش می‌کند و در قانون بودجە عراق نیز تثبیت شد، مسئول انیستیتو اقتصادی آمریکایی-کوردی می‌گوید: ''نفت یک کالای بین‌المللی است کە در کلیەی بخش‌ها نقش بازی می‌کند و داشتن سیاست مستقل نفت بسیار مهم است و هر چقدر وضعیت پروندە نفت اقلیم کوردستان بهتر باشد، موقعیت اقلیم کوردستان نیز قدرت‌مندانەتر بروز خواهد کرد.''

تارا شوان با توصیف توافق اقلیم کوردستان و عراق بر سر بودجە عمومی بە عنوان ''یک توافق متوازن و مطابق با قانون اساسی'' گفت: ''این توافق بر ادعای کلیە افرادی کە می‌گفتند حکومت اقلیم کوردستان خواهان توافق نیست، خط بطلان کشید.''

مسئول انیستیتو اقتصادی آمریکایی-کوردی اضافە کرد کە تصویب لایحە بودجە عمومی عراق کە مسرور بارزانی نقش موثری در بە نتیجە رساندن آن ایفا کرد و آمریکایی‌ها هم نسبت بە آن اظهار خرسندی نمودند ''بسیار مهم'' است.

دربارە برنامەها و کارهای کابینە نهم حکومت اقلیم کوردستان، تارا شوان، گفت: ''کابینە نهم با وجود مواجە شدن با موانعی همچون همەگیری کرونا و کاهش قیمت نفت بسیار خوب عمل کردە است و از طریق قانون اصلاحات می‌تواند اغلب مشکلات را حل کند و متکی بە خود باشد.''