کتاب ” چگونە دموکراسی را از بند تکنولوژی برهانیم“ منتشر شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کتاب ” چگونە دموکراسی را از بند تکنولوژی برهانیم“ منتشر شد

ساسان عونی، نویسندە و مترجم کورد،  تازەترین اثر نویسندە، متفکر معروف آمریکایی و صاحب نظر در اقتصاد سیاسی، فرانسیس فوکو یاما را تحت عنوان ” چگونە دموکراسی را از بند تکنولوژی برهانیم“ بە کوردی ترجمە و منتشر کرد.

این کتاب در کتاب فروشیها موجود و در دسترس علاقمندان است.

مترجم  در خصوص انگیزە خود در ترجمە این اثر گفت، آگاهی از نظرات متفکر و محققی همچون فوکویاما و بویژە  نظر وی در این کتاب در مورد مخاطراتی کە  رشد سریع تکنولوژی برای گسترش دموکراسی پدید می آورد، برای  استادان، دانشجویان، روشنفکران و روزنامەنگاران و خوانندگان بسیار حائز  اهمیت است.

این فیلسوف نامی در این تازەترین اثر خود، با دقت و ریزبینی بسیاری بە تاثیر کمپانیهای بزرگ عرصە تکنولوژی  بر دموکراسی و بویژە بر آزادی بیان پرداختە است و در جایی بە مسئلە اشارە می کند کە: ”کمپانیهای بزرگ تکنولوژی، بەندرت برای دموکراسیهای ریشەدار تهدید محسوب می شوند“. وی همچنین پیرامون تقیت و گسترش تاثیر کمپانیهای بزرگ از زمان شیوع ویروس کرونا می گوید: ” آمازن، اپل، فیس بوک، گوگل و همچنین توییتر، پیش ازشیوع کرونا نفوذ زیادی داشتند، اما در حین قرنیتنە و استفادە بیستر از آنلاین و فضای مجازی نقش بسیار بزرگتری در زندگی مردم ایفا کردند.

این مترجم در مقدمە این کتاب بە اهمیت آگاهی از نظرات این فیلسوف و محقق برجستە در مورد  مسائل  اساسی و مختلف جهان برای مراکز آکادمیک و علمی اقلێم کوردستان پرداختە است.     

گفتنی است کە  پیش از این از آقای ساسان عونی، نویسندە و مترجم، ٨ اثر دیگر بە چاپ رسیدە است.

-