کتاب " آیندە کورد" بە چاپ رسید
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کتاب " آیندە کورد" بە چاپ رسید

کتاب ” آیندە کورد“ اثر فردیناند هینر بیکلر، کە توسط شماری مترجم بە کوردی برگراندە شدە است، همراه با نسخە انگیسی آن در سلیمانیە چاپ و منتشر شد.

فرهنگ فریدون یکی از مترجمان  این کتاب بە )باسنیوز) گفت: ” این اثر در ٦٠٠ صفحە، بە هردو زبان انگلیسی و کوردی از سوی دانشگا سلیمانیە بە چاپ رسیدە است“.

وی افزود: ”این کتاب توسط نویسندە معروف فردیناند هینر بیکلر، گردآوری شدە کە حاصل تحقیق گروهی محقق کورد و عرب در بارە مسئلە کورد است و از سوی شماری مترجم تحت اشراف سپان کوردی بە کوردی ترجمە شدە است“.

فرهنگ فریدون اشارە کرد کە: ” محتوای کتاب شامل مقالات و مباحث مختلفی در مورد تاریخ کوردستان و مسئلە کنونی کورد در هر چهار بخش کوردستان و همچنین آیندە کورد است“.

این مترجم در پایان گفت: ” فردیناند هینر بیکلر، گردآورندە این کتاب. در دهە هفتاد قرن گذشتە میلادی بە کوردستان سفر کردە و از نزدیک با وضعیت زیست کورد  آشنایی داشتە است و افزون بر این کتاب شماری آثار  و مقالات دیگری نیز در خصوص قدمت تاریخ کوردستان و مسئلە کورد بە رشتە تحریر درآوردە است.