یک شهروند در استان دهوک یک مجموعە تمبر و ارز گرد آوردە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

یک شهروند در استان دهوک یک مجموعە تمبر و ارز گرد آوردە است

در اوردگاه شاریا از توابع شهرک سیمیل استان دهوک، یک کرد ایزدی بە نام سعود مستو، مجموعەای تمر و انواع  مختلف پول قدیمی را در یک گالری گرد آوردە است.

  وی بخشی از منزل خود را بە این گالری  اختصاص دادە است کە شامل ٢٥ تابلوی ویژە است و بر روی هر کدام از آنها دە نوع تمر و پول مختلف نمایش دادە شدە است.

بە گفتە سعود مستو در این گالری ویژە انواع ارز خارجی از بیش از٨٠ کشور و همچنین تمرهای از بیش از ١٠٠ کشور را شامل می شود و بەخوبی نگهداری می شوند.

قدیمی ترین پول خارجی کە در این گالری بە نمایش گذاشتە شدە است، مارک آلمانی است کە در سال ١٩١٤ چاپ شدە است و  قدیمی ترین تمر نیز یک تمر انگلیسی است کە تاریخ چاپ آن بە سال ١٨٩٩ بر می گردد.

مالک این گالری از چگونگی گردآوری این مجموعە بە (باسنیوز) گفت: ”گردآوری این مجموعە تمر و ارز، حاصل علاقە من از دوران کودکی است. وی افزود، فعالیت اصلی من دراین زمینە بە سالهای آغازین دە نود میلادی، زمانی برمی گردد کە عراق تحت محاصرە  بین المللی بود و از طریق گوش فرادادن بە رادیو همراه با پدربزرگم و پیگیری افراد علاقمند بە گردآوری تمر و ارز موفق بە آشنایی و نامەنگاری با اینگونە ااشخاص در روسیە، آمریکای لاتین، استرالیا، دول عربی و کشورهای اسکاندیناوی شدم و با بازکردن یک حساب ویژە پستی، از آنان خواستم کە تمر و ارزهای موردنظرم را برایم ارسال کنند.“

سعود در ادامە گفت: ” این کار همچنین مرا بە مطالعە تاریخ و شناخت بیشتر  کشورهای جهان و رهبران آنها تشویق کرد.

این مجموعەدار افزود این کار من کە در نوع خود در اقلیم کوردستان بی نظیر است و از سال ٢٠٠٩ تا بەحال  سە نمایشگاه ویژە در این خصوص برپا کردەام.

سعود مستو در پایان در مورد بە نمایشگاه گذاشتن گالری خود در سایر شهرهای کوردستان گفت: ” بنا دارم علاوە بە نمایش گذاشتن آن در اقلیم کوردستان، در بخشهای دیگر کوردستان نیز نمایشگاه برپا کنم، تا علاقمندان از بازدید آن لذت ببرند.“