کتاب“ردپای کورد در آثار باستانی“ منتشر شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کتاب“ردپای کورد در آثار باستانی“ منتشر شد

خانم سارا سردار کارشناس آثار باستانی، اولین اثر خود در این زمینە را تحت عنوان“ردپای در آثار باستانی) چاپ و منتشر کرد.

خانم سردار پیرامون این اثر خود بە (باسنیوز) گفت: ”این اثر در ١٥٤ صفحە از سوی انتشارات مکریانی چاپ و منتشر شدە است“

  نویسندە همچنین گفت: ” این کتاب شامل چهار بخش است هر بخش از آن بە بحثی ویژە اختصاص دادە شدە است و مجموعا در مورد تاریخ نخستین آثار زندگی و اسکان  بشر در کوردستان است“ 

وی گفت:  ”بخش نخست کتاب بە بحث پیرامون تاریخ هر سە غار تاریخی “شاندر“  ،”هزارمرد“ و ”زرزی“ اختصاص دارد و در بخش دوم نیز بە چگونگی خروج انسان از غارها و سرازیر شدن آنها بە دشتها و کشتزارها می پردازد.در  بخش سوم آن نیز بە موضوع چگونگی پیدایش سلسلەها و آمارات مخلف در کوردستان پرداختە شدە است کە از سوبارتویی ها آغاز  و دوران سکاییها را شامل می شود و بخش پایانی کتاب نیز بە چگونگی اتحاد میان طوائف کورد و تشکیل امپراطوری ماد و همبستگی آنان در مقابل دشمنان خارجی اختصاض دادە شدە است.

خانم سارا سردار طی چند سال گذشتە، پیش از انتشار این نخستین اثر خود نیز، سلسلە مقالاتی را در زمینە آثار باستانی  کوردستان در نشریات مختلف منتشر کردە است.