کتاب "افسانە‌های دیار ما" اثر کورش امینی منتشر شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کتاب "افسانە‌های دیار ما" اثر کورش امینی منتشر شد

مجموعه ۳ جلدی "افسانەهای دیار ما" تازەترین اثر "کورش امینی" چاپ و در اختیار علاقمندان فرهنگ، ادبیات و تاریخ کوردستان قرار گرفت.

کتاب "افسانەهای دیار ما" بە تیپ‌شناسی افسانەهای منطقە ''هەورامان'' با روش آرنە تامسون، پرداختە است. نویسندە در این کتاب، برای نخستین‌بار بە تیپ‌شناسی و تجزیە و تحلیل این افسانەها بر اساس درونمایە پرداختە است.

مرکز پژوهشی ''کورد و کوردستان'' در کانال تلگرامی خود در مورد این مجموعه نوشته است: روش طبقه‌بندی بەطور اعم روش قصه‌شناسان ''مکتب تطبیقی'' است که به ''مکتب فنلاندی'' مشهور شده است.

به گفته دکتر باقر پیری، با انجام این مهم، افسانه‌های هورامی هم جایگاه برجسته‌ی خویش را در نظام طبقه‌بندی بین‌المللی پیدا می‌کنند. در مواردی که کُد طبقه‌بندی افسانه یافت نشده، از سیستم پیشنهادی پژوهشگر استفاده و کُد افسانه ثبت شده است.

این مجموعە پژوهشی ۳ جلدی توسط انتشارات تاڤگە، با قطع وزیری و در ۱۵۵۰ صفحە چاپ شدە‌است.

کورش امینی از نویسندگان و پژوهشگران منطقه ''هەورامان'' می‌باشد کە تا کنون چند اثر از وی منتشر شدە است.