حلبچە / در فعالیت‌هایی روز جهانی زن ٥٠ زن مورد تقدیر قرار گرفتند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

حلبچە / در فعالیت‌هایی روز جهانی زن ٥٠ زن مورد تقدیر قرار گرفتند

امروز (دوشنبە، هشتم مارس) بە مناسبت روز جهانی زن در استان حلبچە چندین فعالیت انجام شد و در میان این فعالیت‌ها از ٥٠ زن تقدیر بە عمل آمد.

رزوان زلمی، سرپرست یکی از فعالیت‌ها، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''بەعنوان آکادیمی سمارت در روز جهانی زن در سالن منومنت شهدای حلبچە فعالیتی انجام خواهیم داد و در آن از ٥٠ زن حومە استان حلبچە تقدیر می‌کنیم.''

او افزود: ''زنانی کە مورد تقدیر قرار می‌گیرند خانم‌هایی هستند کە علاوە بر مسئولیت خانەداری در بازار کار نیز کارفرما هستند و برای اشخاص دیگری هم ایجاد کار کردەاند. امروز همزمان با تقدیر از آنها بخشی از کارها و صنایع دستی‌اشان را نیز بە نمایش می‌گذاریم.''

همزمان امروز بە مناسبت هشتم مارس، دانشکدە حقوق و مدیریت دانشگاه حلبجە، نمایشگاهی برای نمایش آثار نقاشی خانم ''چرو صلاح‌الدین'' برگزار کردە است.

سازمان نو حفاظت از محیط‌زیست و حقوق زنان نیز در مقابل دانشگاه حلبجە فعالیتی را با شعار ''زنان در رهبری و بە وجود آوردن آیندەای یکسان در جهان COVID 19'' را برگزار کرد.