پاپ فرانسیس: مسیحیت در عراق زندە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

پاپ فرانسیس: مسیحیت در عراق زندە است

لحظاتی پیش پاپ فرانسیس در سخنانی بە زبان ایتالیایی در میان برگزاری نماز عشای ربانی در ستادیوم شهید فرانسوا حریری در هولیر، گفت، کلیسا در عراق زندە است، مسیح نیز در عراق زندە است، بردباری شما من را بە حج عراق فرا خواند.

پاپ فرانسیس کە در مراسم عشابی ربانی در ستادیوم شهید فرانسوا حریری آیاتی از کتاب مقدس انجیل را تفسیر می‌کرد، گفت، در اینجا، در عراق، بسیاری از برادرانتان سنگینی زخم خشونت و جنگ‌ها را بر دوش گرفتەاند.

پاپ افزود، دل انسان باید پاک و از دروغ و دورویی دور باشد، کە همە ما بخشی از این صفات را با خود داریم.

پاپ فرانسیس در ادامە سخنانش گفت، همە ما باید خواست قدرت را از دل خود بیرون کنیم در حالی کە خواهران و برادرانمان از رنج‌های پیدا و ناپیدا زجر می‌کشند، باید بە سوی صلح گام برداریم و از دروغ و دورویی دور شویم.

پاپ فرانسیس بعدازظهر امروز (یک‌شنبە، ١٧ اسفندماه) پس از برگشت از موصل ساعت ١٦:١٥ وارد ستادیوم شهید فرانسوا حریری در هولیر شد و پس از استقبال باشکوه از سوی مقامات عالی‌رتبە اقلیم کوردستان در میان برگزاری مراسم بزرگ عشای ربانی بە زبان ایتالیایی سخنانی ایراد کرد.

در این مراسم بزرگ کە بە یمن حضور پاپ فرانسیس تدارک دیدە شدە است، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان حضور داشتند.

مراسم عشای ربانی یکی از سنت‌های ویژە و باشکوه دین مسیحی است و پاپ این مراسم را تاکنون در کشورهای زیادی برگزار کردە است.

در مراسم با شکوه استقبال از پاپ فرانسیس نمایندە همە هویت‌های اتنیکی و دینی اقلیم کوردستان حضور دارند.

صبح امروز پاپ فرانسیس در یک سفر رسمی وارد اقلیم کوردستان شد و از سوی مقامات عالی‌رتبە اقلیم کوردستان مورد استقبال باشکوه قرار گرفت. رسانەهای منطقە و جهان نیز خبر این سفر مهم و تاریخی پاپ بە اقلیم کوردستان را بەصورت گستردەای مخابرە کردند و مسئلە تسامح دینی و مدارا و همزیستی فرهنگی و تثبیت ارزش‌های دموکراتیک در اقلیم کوردستان و احترام و استقبال اقلیم کوردستان از دین مسیحیت مورد توجە و اهمیت جهانیان قرار گرفت.