با حضور پاپ فرانسیس مراسم عشای ربانی در ستادیوم شهید فرانسوا حریری برگزار می‌شود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

با حضور پاپ فرانسیس مراسم عشای ربانی در ستادیوم شهید فرانسوا حریری برگزار می‌شود

پس از ورود پاپ فرانسیس بە ستادیوم شهید فرانسوا حریری و استقبال باشکوه از سوی مقامات اقلیم کوردستان، مراسم مقدس عشای ربانی آغاز شد.

در این مراسم بزرگ کە بە یمن حضور پاپ فرانسیس تدارک دیدە شدە است، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان حضور دارند.

مراسم عشای ربانی یکی از سنت‌های ویژە و باشکوه دین مسیحی است و پاپ این مراسم را تاکنون در کشورهای زیادی برگزار کردە است.
در این مراسم با شکوه استقبال از پاپ فرانسیس نمایندە همە هویت‌های اتنیکی و دینی اقلیم کوردستان حضور دارند.

صبح امروز پاپ فرانسیس در یک سفر رسمی وارد اقلیم کوردستان شد و از سوی مقامات عالی‌رتبە اقلیم کوردستان مورد استقبال باشکوه قرار گرفت. رسانەهای منطقە و جهان نیز خبر این سفر مهم و تاریخی پاپ بە اقلیم کوردستان را بەصورت گستردەای مخابرە کردند و مسئلە تسامح دینی و مدارا و همزیستی فرهنگی و تثبیت ارزش‌های دموکراتیک در اقلیم کوردستان و احترام و استقبال اقلیم کوردستان از دین مسیحیت مورد توجە و اهمیت جهانیان قرار گرفت.