محتوای نشست و دیدار پاپا فرانسیس با رهبر بارزانی
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

محتوای نشست و دیدار پاپا فرانسیس با رهبر بارزانی

رهبر مسعود بارزانی از پاپای واتیکان استقبال و اعلام کرد:" بە فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز ملت کوردستان افتخار میکنیم".

امروز یکشنبە ١٧ اسفند ماه، رهبر بارزانی از پاپا فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان استقبال و در نشستی دربارەی وضعیت زندگی اتنیکها در اقلیم کوردستان و صلح و امنیت آنها گفتگو کردند. در این نشست پاپا  از رهبر بارزانی برای دفاع و حفاظت از اتنیکهای ایینی و ملی در اقلیم کوردستان سپاسگزاری کرد.

در این دیدار پاپا بە رهبر بارزانی اعلام کرد: "کوردستان را از یاد نبردەام، بنابر درخواست شما و نخست وزیر اقلیم کوردستان بە اینجا آمدەام، دیدار با شما را از یاد نبردەام،  شما صرفا از من استقبال نکردید، از مسیحی‌ها استقبال کردید".

او گفتە است: " شما در زمان هجوم تروریستان داعش از مسیحی‌ها دفاع کردید، شما همانند برادر از مسیحیها دفاع کردید.

در این دیدار رهبر بارزانی امید خواست کە سفر پاپا برادری و اتحاد در میان مذاهب را تقویت بخشد و گفت: "ما بە این فرهنگ افتخار میکنیم، فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز خواهری و برادری میان ما را  مستحکمتر کردە است، ما بە نام تمامی اتنیک‌ها از شما استقبال میکنیم، سفر شما برای ما بسیار قابل احترام است".