روزنامەنگار مسیحی ایرانی: اقلیم کوردستان استقبال بی‌نظیری از پاپا بەعمل آورد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

روزنامەنگار مسیحی ایرانی: اقلیم کوردستان استقبال بی‌نظیری از پاپا بەعمل آورد

 یک روزنامەنگار مسیحی در ایران اعلام کرد، اقلیم کوردستان استقبالی بی‌نظیر از پاپا فرانسیس بە عمل آورد، او امید خواست پاپا بە ایران نیز سفر کند.

پاپا فرانسیس، امروز یکشنبە ١٧ اسفند ماه، طی سفری رسمی وارد هولیر شد و با مسئولین عالی رتبەی اقلیم کوردستان و اتنیکهای ملی و مذهبی دیدار کرد.

خبر سفر پاپای واتیکان بە اقلیم کوردستان در سطح منطقە و جهان رسانەای و موضوع همزیستی مسالمت‌آمیز در اقلیم کوردستان ستایش شد.

در همین ارتباط عادل واعظی، روزنامەنگار مسیحی‌ ایران و عضو هیئت مدیرەی وبسایت (محبت‌نیوز) در گفتگو با (باسنیوز) اعلام کرد: "این سفر پاپا فرانسیس بە اقلیم کوردستان، بسیار حائز اهمیت است، این سفر همزیستی مسالمت‌آمیز را قدرت بیشتری خواهد بخشید".

این روزنامەنگار اعلام کردە است: "بە خاطر اینکە مسیحی‌ها در عراق مورد ظلم و ستم فراوانی قرار گرفتە و آوارە شدەاند، این سفر پاپ مایەی دلگرمی آنها خواهد بود و شهروندان با امید دیگری بە زندگی دوبارە روی خواهند آورد".

عادل واعظی دربارەی سفر پاپا اعلام کرد: "حکومت عراق می‌تواند با همکاری حکومت اقلیم کوردستان بە مسیحی‌ها کمک کند تا بتوانند بە زندگی عادی خود بازگردند و مناطق ویران شدەشان دوبارە بازسازی شود".

این روزنامەنگار مسیحی‌ ایرانی دربارەی وضعیت مسیحی‌های ساکن ایران می‌گوید: "وضعیت مسیحی‌های ساکن ایران بسیار نامساعد است و هیچ امیدی بە زندگی و آیندە ندارند، من دوست دارم پاپا بە ایران نیز سفر کند و وضعیت مسیحی‌های ایران را نیز از نزدیک مشاهدە کند و امیدی بە آنها بدهد، اما متاسفانە سیاست حکومت ایران اجازە نمی‌دهد پاپا بە ایران سفر کند".