ریبر احمد: حملە موشکی بە هولیر نشانە وجود گروەهای تروریستی دیگر علاوە بر داعش در عراق است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

ریبر احمد: حملە موشکی بە هولیر نشانە وجود گروەهای تروریستی دیگر علاوە بر داعش در عراق است

وزیر داخلە حکومت اقلیم کوردستان اعلام کرد کە حملە موشکی بە شهر هولیر نشان داد کە در عراق علاوە بر داعش گروه‌های تروریستی دیگری نیز وجود دارد.

ریبر احمد، وزیر داخلە حکومت اقلیم کوردستان، امروز (دوشنبە، چهارم اسفندماه) در کنفرانس خبری معرفی استاندار جدید هولیر، در پاسخ بە پرسشی دربارە بە حملە موشکی اخیر بە شهر هولیر اعلام کرد: ''متاسفانە عدەای از برخورد آرام و خوب با شهروندان در ایستگاه‌های بازرسی سوءاستفادە کردند و با موشک بە چند محلە شهر هولیر حملە کردند.''

وزیر داخلە حکومت اقلیم کوردستان افزود: ''این حملە نشان داد کە در عراق علاوە بر داعش، گروه‌های تروریستی دیگری نیز وجود دارد، و مقابلە با آنها بە هماهنگی و اقدام مشترک حکومت اقلیم کوردستان و حکومت فدرالی عراق و ائتلاف بین‌المللی ضد داعش و همە طرف‌هایی کە با تروریسم مقابلە می‌کنند نیاز دارد، تا از تکرار این‌گونە حملات جلوگیری شود.''

دربارە نتایج تحقیقات دربارە این حملە، ریبر احمد اعلام کرد: ''یک هیئت مشترک از سوی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و نخست‌وزیر حکومت فدرال عراق تشکیل شد و یک هیئت هم از بغداد آمدند و با هیئت ما کارهای خوبی انجام دادند، منتظریم نتایج تحقیقات این هیئت‌ها بەویژە از سوی حکومت فدرالی اجرا شود و متهمانی کە در خارج از مرز‌های اقلیم کوردستان هستند دستگیر شوند و بە دست عدالت در دادگاه سپردە شوند تا مجازات اعمال خود را دریافت کنند.''

شب دوشنبە، ١٥-٢-٢٠٢١ (٢٧ بهمن‌ماه) تعدادی موشک بە فرودگاه بین‌المللی هولیر و چند محلە این شهر اصابت کرد، در داخل فرودگاه یک نفر جان خود را از دست داد و پنج نفر نیز زخمی شدند. در محلەهای شهر هولیر نیز سە نفر دیگر زخمی شدند. علاوە بر این، خسارت مادی بە تعدادی خانە و اماکن بازرگانی وارد شد.