افتتاح خانەی فرهنگی در پشدر
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

افتتاح خانەی فرهنگی در پشدر


بروز گذشتە، پروژەی فرهنگی خانەی کلتوری و فرهنگی پشدر با شعار کاشانەای برای آرامش گشایش یافت.

این پروژە مختص انجام فعالیت فعالیتهای فرهنگی در منطقەی پشدر خواهد بود.