فصل رویش گلهای نرگس در منطقەی بارزان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

فصل رویش گلهای نرگس در منطقەی بارزان

در این فصل گلهای نرگس در منطقەی بارزان زودتر از زمان طبیعی خود سر از خاک برآوردند و فعالین زیست محیطی نیز توصیەهایی بە شهروندان در این رابطە ارائە دادەاند.

سیروان شیخ مزوری فعال زیست محیطی بە (باسنیوز) گفت:” بنابر اینکە امسال وضعیت آب و هوا مساعد بود این گلها زودتر روییدند، گلهایی کە زیبایی خاص خود را دارند، هر سال هزاران نفر برای چیدن این گلها بە کوهستانی بارزانی میروند”.

او میگوید: “باید شهروندان بسیار حساس باشند، این گلها را نباید از ریشە کند تا دوبارە برویند و از نابودی آنها جلوگیری شود”.