موج جدید بارش باران و برف وارد اقلیم کوردستان خواهد شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

موج جدید بارش باران و برف وارد اقلیم کوردستان خواهد شد

 ادارەی هواشناسی و لرزەنگاری اقلیم کوردستان در بیانیەای اعلام کرد، موج جدیدی از برف و باران بە اقلیم کوردستان خواهد رسید.

امروز دوشنبە ٢٧ بهمن ماه، ادارەی هواشناشی و لرزەنگاری اقلیم کوردستان با انتشار بیانیەای از فرا رسیدن موج جدیدی از برف و باران و کاهش دما در مناطق کوهستانی خبر داد.

در این بیانیە آمدە است کە همراه با بارش باران سرعت وزش باد نیز افزایش خواهد یافت.

در بیانیە اعلام شدە از شب چهارشنبە هوای سرد وارد اقلیم کوردستان میشود و ٩ تا ١١ درجە کاهش دما خواهیم داشت و در مناطق کوهستانی دما بە صفر خواهد رسید.