مراحل تولید فیلم کوتاهی در مورد همزیستی در اقلیم کوردستان آغاز شدە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مراحل تولید فیلم کوتاهی در مورد همزیستی در اقلیم کوردستان آغاز شدە است

کارگردان کورد کە فیلم کوتاهی در مورد همزیستی در اقلیم کوردستان ساختە، می‌گوید، مرحلە فیلم‌برداری این فیلم بە پایان رسیدە و برای جشنوارەهای جهانی کاندید می‌شود.

شاخوان کاکەمم، کارگردان این فیلم، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''پس از موفقیت عالی فیلم ''کرونا'' کار جدیدی بە نام ''ما با هم زیبا هستیم'' با یک تیم متخصص و مجرب تولید کردەایم کە سناریو و کارگردانی آن بر عهدە خودم است و مراحل تصویربرداری این فیلم بە پایان رسیدە و اکنون در مرحلە جمع‌بندی است تا مونتاژ آن آغاز شود.''

شاخوان کاکەمم افزود: ''انتظار می‌رود این فیلم برای جشنوارەهای جهانی کاندید شود، زیرا تیم هنری فیلم قبل بە شرط شرکت در جشنوارەهای جهانی در این فیلم شرکت کردە است و همە فرهنگ‌ها و دین‌های متفاوت اقلیم کوردستان در آن برجستە شدە است.''