مراحل تصویربرداری و کارگردانی فیلم لیکولر پایان یافت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مراحل تصویربرداری و کارگردانی فیلم لیکولر پایان یافت

نویسندە و کارگردان کورد، آکو رش اعلام کرد، مراحل تصویربرداری  فیلم کوتاه (لیکولر/ محقق) بە پایان رسیدە و امسال همراه با چندین فیل کوتاه دیگر اکران خواهد شد.

آکو رش، نویسندە و سناریونویس فیلم لیکولر در گفتگو با (باسنیوز) گفت: “این فیلم کوتاه بە مدت ٣٥ دقیقە است، خودم کار سناریو و کارگردانی آنرا بر عهدە گرفتم و ٢٥ بازیگر در آن حضور یافتەاند”.

وی گفت: “محتوای فیلم دربارەی مشکلات اجتماعی است کە در پی گسترش شبکەهای اجتماعی روی دادە کە در اکثر آنان دختران قربانی میشوند”

آکو رش در ادامە گفت، در سال جاری چندین اثر دیگر را از طریق شبکەهای تلویزیونی اکران خواهیم کرد