دومین روز جشنوارەی بین المللی فیلم کوتاه کرکوک
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

دومین روز جشنوارەی بین المللی فیلم کوتاه کرکوک

امروز یکشنبە ١٩ بهمن ماه، فعالیتهای دومین روز جشنوارەی بین المللی فیل کوتاه کرکوک در سالن سینمای تایم در کرکوک برگزار میشود.

سردار زنگنە سرپرست این جشنوارە بە (باسنیوز) گفت: “دومین دورەی جشنوارەی سینمایی بین المللی فیلم کوتاه کرکوک روز گذشتە شنبە آغاز شد و امروز نیز ادامە دارد”.

وی گفت: “١٣ فیلم کوتاه بە مدیریت جشنوارە رسیدە بود کە در نهایت ٩ فیلم انتخاب و بە بخش رقابت رسیدند”.

سردار نگنە گفت: “سیما و سنبل پیشمرگە بە عنوان جایزەی جشنوارە انتخاب شدە است”.

سال گذشتە جشنواری سینمایی بین المللی فیلم کوتاه کرکوک بە صورت آنلاین برگزار شد، اما امسال با حضور هنرمندان داخلی وخارجی برگزار میشود.