مسرور بارزانی: هفتە آیندە هیئت اقلیم کوردستان بە بغداد سفر می‌کند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مسرور بارزانی: هفتە آیندە هیئت اقلیم کوردستان بە بغداد سفر می‌کند

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر حکومت اقلیم کوردستان، امروز (چهارشنبە، اول بهمن‌ماه) پس از نشست با سرکنسول و نمایندگان دیپلماسی کشورهای خارجی در اقلیم کوردستان، اعلام کرد، هفتە آیندە هیئت اقلیم کوردستان بە بغداد سفر می‌کند.

در سلسە توییت‌هایی کە در حساب کاربری خود در توییتر منتشر کردە، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، اعلام کردە کە هفتە آیندە، هیئت اقلیم کوردستان بە بغداد سفر می‌کند.

امروز در میان نشستی کە با سرکنسول و نمایندگان دیپلماسی کشورهای خارجی در اقلیم کوردستان برگزار کرد، مسرور بارزانی گفت، بەطور مستمر تلاش کردە کە بهترین روابط را با حکومت فدرالی داشتە باشد و همە اختلافات را بر مبنای قانون اساسی و از طریق گفتوگو حل و فصل کند، و برای این منظور وظایف خود را در قبال رسیدن بە توافقی کە منافع همە عراقی‌ها را در بر داشتە باشد، انجام دادە است.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان تصریح کردە کە باید موضوع حقوق کارکنان حکومت از تنش‌های سیاسی جدا شود و نباید موضوع حقوق کارکنان بە اهرم فشاری علیە اقلیم کوردستان تبدیل شود و سیاست گرسنە کردن حقوق‌بگیران اقلیم کوردستان باید کنار گذاشتە شود.

مسرور بارزانی با اشارە بە کارنامە حکومت اقلیم کوردستان و تلاش آن برای افزایش منابع درآمد اقتصادی و نیز کاهش خرجی‌های حکومت و سازمان‌دهی عوارض و مالیات و تسهیل در جهت سرمایەگذاری داخلی و خارجی، گفت: ''تمام تلاش خود را برای تامین حقوق کارمندان حکومت اقلیم کوردستان بەکار گرفتەایم.''

نخست‌وزیر خاطرنشان کرد کە حکومت اقلیم کوردستان فاکتور مهمی در ایجاد صلح و ثبات در منطقە است و خواهان روابط دوستانە با کشورهای همسایە و نیز توسعە روابط با جامعە بین‌المللی می‌باشد. وی بە این نکتە نیز اشارە کرد کە ادامە همکاری‌ها و هماهنگی‌ها با اقلیم کوردستان برای رویاروی با تهدید تروریزم از اهمیت خاصی برخوردار است.