پیکرهای ١٠٤ تن از قربانیان کوچو بە این روستا بازگرداندە میشود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

پیکرهای ١٠٤ تن از قربانیان کوچو بە این روستا بازگرداندە میشود

از ماه آیندە بیس از ٥٠٠ پیکر قربانی روستای کوچو در شنگال بە این روستا بازگرداندە خواهد شد.

امروز چهارشنبە نایف جاسو، مختار روستای کوچو بە (باسنیوز) گفت: “بازگشت این پیکرها از ماه آیندە با همکاری حکومت عراق و حکومت اقلیم کوردستان انجام خواهد گرفت”.

وی گفت:” این پیکرها در ماه آیندە توسط هواپیماهای نظامی بە شنگال بازگرداندە خواهند شد و طی مراسمی بە خاک سپردە میشوند”.

او گفت:” این اولین بار است کە پیکر قربانیان کوچو بە این روستا بازگرداندە میشود، پروسە همچنان ادامە خواهد کە پیشتر بە دلیل شیوع کرونا متوقف شد”.

در سال ٢٠١٤ روستای کوچو یکی از مناطق شنگال بود کە توسط داعش مورد حملە قرار گرفت و بسیاری از شهروندان آن زندە بە گور و یا ربودە شدند”.