دستور بازداشت یکی از نمایندگان سابق (HDP)صادر شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

دستور بازداشت یکی از نمایندگان سابق (HDP)صادر شد

دادگاه جنایات آمد، دستور بازداشت یکی از نمایندگان سابق حزب دمکراتیک خلقها در شهر سیرت را صادر کردە است.

دستور بازداشت خدیجە کوجمان از نمایندگان (HDP) بە جرم عضویت در PKK از سوی دادگاه آمد صادر شدە است.

خبرگزاریهای ترکیە اعلام کردەاند، پس ازینکە جلسەی اولن محاکمەی کوجمان برگزار شد قاضی دادگاه اعلام کردە تا برگزاری جلسەی دوم محاکمە کوجمان باید در بازداشت باشد.

اگرچە کوجمان این اتهامات را تکذیب کردە و اعلام کردە است کە هیچ وقت از اعضای  PKK نبودە است، اما نمیتواند دادگاه را قانع کند.