نوع جدید ویروس کرونا در ٦٠ کشور جهان مشاهدە شدە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

نوع جدید ویروس کرونا در ٦٠ کشور جهان مشاهدە شدە است

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد، نوع جدید ویروس کرونا تاکنون حداقل وارد ٦٠ کشور جهان شدە است.

امروز چهارشنبە سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد، نوع جدید ویروس کرونا راکنون در ٦٠ کشور جهان شیوع یافتە است و این در حالیست هشدارها نسبت بە نوع دیگری از ویروس در میان است.

تاکنون هیج اطلاعاتی دربارەی نوع جدید ویروس کرونا وجود ندارد و میزان خطرناک بودن آن مشخص نیست اما ویژگیهای این دو نوع جدید بە هم نزدیک هستند و در بریتانیا و جنوب آفریقا مشاهدە شدەاند.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کردە است، ه دو نوع ویروس کرونا در بریتانیا و آفریقا مشاهدە شدەاند، سریعتر شیوع پیدا میکنند اما خطرناکتر نیستند.