آمریکا حمایت خود را از ادامە مذاکرات جریان‌های سیاسی غرب کوردستان اعلام کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

آمریکا حمایت خود را از ادامە مذاکرات جریان‌های سیاسی غرب کوردستان اعلام کرد

امروز (جمعە، ٢٦ دی‌ماه)، سفارت آمریکا در سوریە، حمایت کشورش را از ادامە گفتوگوهای جریان‌های سیاسی غرب کوردستان اعلام کرد.

سفارت آمریکا در سوریە، در حساب کاربریش در توییتر اعلام کردە کە این کشور از ادامە گفتوگوهای جریان‌های کورد سوریە حمایت می‌کند و امید پیشرفت در این گفتوگوها را دارد.

سفارت آمریکا همچنین گفتە است: ''مذاکرات جریان‌های سیاسی کورد فرآیند گستردە سیاسی در سوریە بر اساس قطعنامە ٢٢٥٤ شورای امنیت سازمان ملل را تکمیل می‌کند تا آیندەای بهتر برای سوری‌ها بە وجود آید.''

قابل ذکر است کە در چندین ماه سلسلە مذاکراتی میان انجمن ملی کورد در سوریە (ENKS) و پارت اتحاد دموکراتیک (PYD) بەعنوان دو جریان سیاسی اصلی غرب کوردستان جریان داشت، ولی در این اواخر بە دلیل دخالت کشورهای منطقەای و نیز عدم حضور نمایندە آمریکا بەعنوان سرپرست مذاکرات، این مذاکرات متوقف شد. انتظار می‌رود دولت جدید آمریکا نمایندە جدیدی برای سرپرستی این مذاکرات انتخاب کند.