جایزە هنری ماملی بە هنرمند دلشاد سعید تعلق گرفت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

جایزە هنری ماملی بە هنرمند دلشاد سعید تعلق گرفت

مرکز هنری ماملی کە هر سال جایزەی ویژەای را بە یکی از هنرمندان خلاق کورد اهدا می‌کند، جایزە امسال (٢٠٢١) را بە نوازندە خلاق و چیرەدست، دکتر دلشاد سعید، اهدا می‌کند.

وب‌سایت مرکز هنری ماملی در این بارە اعلام کردە کە این مرکز در ادامە فعالیت سالانە خود برای اهدای جایزە ویژە ماملی، جایزە امسال (٢٠٢١) را بە نوازندە نامدار ویلون، دکتر دلشاد محمد سعید، اهدا می‌کند.

مرکز هنری ماملی دربارە استاد دلشاد سعید گفتە است، خدمات هنری وی بە موسیقی کوردی و جهانی بی‌شمار است و صحبت در مورد آنها مجالی فراغتر می‌طلبد، و اظهار امیدواری کردە کە این جایزە در حد مقام هنری این هنرمند بزرگ باشد.

نوازندە نامدار ویلون، دکتر دلشاد سعید، در سال ١٩٥٨ در شهر دهوک در جنوب کوردستان بە دنیا آمدە است. وی مراحل تحصیلات ابتدایی خود را در همان شهر بە پایان رساندە و در سال ١٩٧٢ در دانشکدە هنرهای زیبا در دانشگاه بغداد بە تحصیل در زمینە موسیقی پرداختە است و در سال ١٩٧٥ همزمان با ادامە تحصیلات هنری خود با بخش کوردی رادیو و تلویزیون بغداد همکاری کردە است.

استاد دلشاد سعید در سال ١٩٧٧ مدرک کارشناسی در زمینە موسیقی دریافت کردە و سال ١٩٧٩ یک گروه موسیقی بە نام ''گروه کورال و موزیک'' تشکیل دادە کە با شرکت در دو جشنوارە هنری در هولیر و بغداد، رتبە اول هر دو جشنوارە را کسب کردە است.

نوازندە نامدار کورد سپس در تاریخ ٣١-٥-١٩٧٩ اکستر سمفونیک دهوک را تاسیس کردە و در سال‌های ١٩٨٤ تا ١٩٨٨ بە تحصیل موسیقی در دانشگاه ولز بریتانیا پرداختە و مدرک کارشناسی ارشد موسیقی را از همان دانشگاه دریافت کردە است.

دکتر دلشاد سعید در سال ٢٠١٥ سمفونی مشهور ''پیشمرگە و شنگال'' را در سوگ فاجعە ژنوساید شنگال توسط عناصر تروریستی داعش و بە پاس جانبازی‌های نیروهای پیشمرگە در راه دفاع از سرزمین کوردستان خلق کرد کە از سوی ''اکستر ملی کشور چک'' اجرا شد.

استاد دلشاد سعید در سال ٢٠١٨ مدرک دکتری موسیقی را دریافت کردە و اکنون در اتریش زندگی می‌کند.