یک عکاس: با عکس‌هایم طبیعت و آثار کهن کوردستان را حفظ می‌کنم
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

یک عکاس: با عکس‌هایم طبیعت و آثار کهن کوردستان را حفظ می‌کنم

شورش وهبی، عکاس ساکن شهرستان سلیمانیە کە از چند سال پیش کار عکاسی را شروع کردە است می‌گوید، در کوردستان بیشترین آثار فرهنگی و معماری وجود دارد و از زیباترین طبیعت جهان برخوردار است، لذا ''با عکس‌هایم این آثار فرهنگی و معماری و نیز زیبایی‌های کوردستان را حفظ می‌کنم.''

شورش وهبی دربارە فعالیت‌های هنری‌اش بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''از چند سال پیش کار عکاسی را شروع کردم، بیشتر از ساختمان‌های قدیمی، طبیعت زیبا و خانەها و مناطق میراث فرهنگی عکس می‌گیرم و هدفم حفظ این آثار و ثبت زیبایی‌های کوردستان است و می‌خواهم بە جهان نشان دهم کە ما نیز آثار اصیل خود را داریم.''

او افزود: ''ما مکان‌های زیبا و تاریخی زیادی داریم کە مردم قادر بە شناخت آنها نبودەاند، ولی می‌توانیم از طریق عکس آنها را بە مردم نشان دهیم، وقتی کە مردم این مکان‌ها را شناختند آرزو می‌کنند کە بە آنجا سفر کنند و نیز اهمیت حفظ این گونە آثار در نزد آنان تقویت می‌شود.''

شورش وهبی در ادامە با اشارە بە این کە عکس‌هایش را در شبکەهای اجتماعی و وب‌سایت‌ها منتشر می‌کند و آنها را نزد خود نیز آرشیو کردە است، گفت، اطلاعات مربوط بە مکان‌هایی کە از آنها عکس می‌گیرد را جمع‌آوری می‌کند و بە همراه عکس‌ها این اطلاعات را نیز در اختیار بینندگان قرار می‌دهد.