دومین جشنوارە بین‌المللی فیلم کوتاه در کرکوک بە تعویق افتاد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

دومین جشنوارە بین‌المللی فیلم کوتاه در کرکوک بە تعویق افتاد

سردار زنگنە، رئیس جشنوارە بین‌المللی فیلم کوتاه در کرکوک، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''قرار بود روزهای ١٣ و ١٤ ماه جاری میلادی (فردا و پس فردا) دومین جشنوارە بین‌المللی فیلم کوتاه در سالن مرکز فرهنگی کرکوک برگزار شود. اما دیروز بەطور غیرمنتظرە اطلاع یافتیم کە سالن مرکز فرهنگی کرکوک برای مدت نامعلومی تعطیل شدە است، حالا من در مورد این کە چە کسی و چرا این سالن را تعطیل کردە حرفی نمی‌زنم، ولی واقعا ضربە سنگینی بە ما وارد شد و ناچار شدیم برگزاری این جشنوارە را تا زمان نامعلومی بە تعویق بیاندازیم.''  

او گفت: ''ما تمام آمادەسازی‌های برگزاری این جشنوارە را انجام دادیم و هزینەهای زیادی هم صرف کردیم، هنرمندان بسیاری را دعوت کردیم، ولی اکنون سالن محل برگزاری جشنوارە را تعطیل کردەاند و ما مجبور بە تعویق آن شدیم، این دومین بار است کە این جشنوارە را بە تعویق می‌اندازیم، یک بار بە خاطر توصیەهای ستاد مقابلە با کرونا و این بار هم بە خاطر تعطیل شدن سالن.''

روز یک‌شنبە گذشتە فالح فیاض، رئیس شبەنظامیان حشدالشعبی بە کرکوک سفر کرد و این گروه‌های شبەنظامی در سالن فرهنگی کرکوک مراسم سالروز کشتە شدن قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس را برگزار کردند و سپس از روی پرچم‌های اسرائیل و آمریکا رد شدند. دیروز اعلام شد کە تا مدت نامعلومی هیچ گونە مراسمی در این سالن فرهنگی انجام نمی‌شود و گفتە می‌شود کە این اقدام بە فرمان کونسولگری آمریکا صورت گرفتە است.