استاندار تحمیلی کرکوک در جعل اسناد برای عربهای غیر بومی دست دارد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

استاندار تحمیلی کرکوک در جعل اسناد برای عربهای غیر بومی دست دارد

پس از تشکیل کمیسیون پارلمان عراق جهت حل مشکلات زمینهای کشاورزی در استان کرکوک، عربهای غیر بومی اقداماتی برای ساخت سندهای جعلی انجام دادەاند.

دکتر فرهاد کرکوکی، از اعزای  ریاست پارتی در انجمن کرکوک- گرمیان بە (باسنیوز) گفت: “راکان جبوری استاندار تحمیلی کرکوک تعریب بزرگی را آغاز کردە است، آنها هر راهی کە بلد باشند را انجام میدهند، عربهای غیر بومی برای کوردها مشکلات فراوانی ایجاد کردەاند، کشاورزان کورد سند مالکیت قدیمی دارند، آنها تلاش میکنند تا با همکاری راکان جبوری سندهای جعلی برای خود بسازند”.

این مسئول اعلام کرد: “نیروهای تحمیلی و استاندار تحمیلی کرکوک تماما در این جعل اسناد شریک هستند،پارتی اجازە نخواهد داد این اشغال بیشتر از این پیش رود و هرگز بە وجود آنها اعتراف نخواهد کرد، هر کاری برای برقرار امنیت در کرکوک لازم باشد، انجام خواهد داد”.

بنابر گزارشات باسنیوز، علاوە بر تشکیل یک کمیسیون در پارلمان عراق برای حل مشکلات زمینهای کشاورزی کرکوک، تاکنون عربهای غیر بومی در داقوق زمینهای کورد را اشغال کردە و آنها را ترک نکردەاند، آنها سند جعلی سال ١٩٥٧ را برای خود ساختەاند.

در سال ١٩٥٧ سرشماری ساکنین کرکوک انجام گرفتە است، هر چند این سرشماری بە نفع عربها دستکاری شد، اما با این حال نتیجەی سرشماری چنین اعلام شد: کورد ٤٨.٢٪ . عرب ٢٨.٢٪ ، ترکمن ٢١.٤٪ و دیگران نیز ٢.١٪ را تشکیل دادند. پروسەی تعریب کرکوک از همان سالهای دهەی ٥٠ میلادی آغاز شد.

پس از وقایع ١٦ اکتبر سال ٢٠١٧ کرکوک از سوی شبەنظامیان حشد شعبی اشغال شد. پس از آن هر فرادی میتوانستند در کرکوک ملک خرید و فروش کنند کە طبق سرشماری سال ١٩٥٧ اهل کرکوک میبودند، اما اکنون این شرط لغو شدە و هر شهروند عراقی میتواند در کرکوک ملک خریداری کند، اما کمیسیون پارلمان تاکنون سندهایی را رسمی میداند کە مربوط بە سال ١٩٥٧ باشد ، بنابر این عربها اقدامات جدی برای جعل سند را در پیش گرفتەاند.