تولید فیلم پادشاهی کوردستان پایان یافت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

تولید فیلم پادشاهی کوردستان پایان یافت

فیلم کوتاه پادشاهی کوردستان (Kingdom of Kurdistan) فیلم کوتاهی خیالی بە کارگردانی گابار چولی است این فیلم روایتی از دورەی بعد از سقوط جمهوری کوردستان است کە از سوی یک تیم اکادمی تولید شدە است.

این فیلم کوتاه ششمین اثر کارگردان کورد، گابار جولی ساکن کانادا است، این فیلم کوتاه دربارەی پادشاهی کوردستان کە پس از سقوط جمهوری کوردستان پراکندە شدند و نمیتوانند بە کوردستان بازگردند و بە ناچار در سیارەی میان زمین و مریخ زندگی میکند کودکان خود را پرورش میدهند، معلم آنها هرازگاهی بە زمین سفر میکند و خبرهای جالبی برای آنها از سیارەی زمین بازگو میکند.

بنابر گزارشات (باسنیوز) فیلم پادشاهی کوردستان از سوی یک تیم متخصص کانادایی و همکاری کارگردانان کورد از جملە، شیرین جهانی، آری عارف و سربست رضا و ..تولید شدە است.

دو تن از بازیگران فیلم کورد هستند و این فیلم در جشنوارەهای هنری شرکت خواهد کرد.