هولیر/ تولید فیلم سرازیر پایان یافت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

هولیر/ تولید فیلم سرازیر پایان یافت

کارگردان جوان کورد هردی حسن، فیلم کوتاه جدیدی بە نام (سرازیر) تولید کردە است، این کار سومین اثر هردی حسن بودە و سناریوی آن را نیز خود نوشتە است.

فیلم کوتاه سرازیر، دربارەی خیانت بە همسر است کە از مشکلات اجتماعی و خانوادگی محسوب میشود.

در این فیلم ، رزگار مردیست کە بە همسرش خیانت کردە و دچار عذاب وجدان شدە است او میخواهد خودکشی کند، در حالیکە با نالیا آشنا میشودم نالیا زنیست کە از دست شوهرش فرار کردە تا کشتە نشود، نالیا میخواهد او را از خودکشی پشیمان کند.

 در همین ارتباط، هردی حسن بە رسانەها گفتە است، این اثر سومین کارگردانی من است، او گفتە سبک کاری اکس پرمنتال آسان نیست حتی برای بزرگترین کارگردانان جهان، من تلاش کردەام سبکی برای خودم پیدا کنم.

در پایان اعلام کردە است، کار دربارەی مسائل اجتماعی بسیار دشوار است، خیانت بە همسر و خانوادە یکی از بزرگترین مشکلات جامعە است، فیلم سرازیر بە این آسیب اجتماعی پرداختە است، تولید فیلم در مرحلەی اکران است و بە زودی بە جسنوارەی هنری ارسال خواهد شد.

این فیلم از محصولات شرکت کینگ هاوس است.