فیلم کوتاه ''نایاب‌خانە'' در مراحل پایانی تولید است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

فیلم کوتاه ''نایاب‌خانە'' در مراحل پایانی تولید است

گروه هنری ''آکو رش'' در مراحل پایانی تولید فیلم کوتاه ''نایاب‌خانە'' هستند و نویسندە فیلم اعلام کردە کە در هفتە جاری این فیلم اکران خواهد شد.

آکو رش، سرپرست گروە و نویسندە این فیلم کوتاه، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''فیلم‌نامە نایاب‌خانە را خودم نوشتەام، کاروان آوات کارگردانی آن را بر عهدە دارد و ١٥ بازیگر هم در آن نقش بازی می‌کنند''.

او افزود: ''محتوای این فیلم کوتاه دربارە نا‌یاب بودن انسا‌ن‌های خوب در این دورە است و اگر چنین انسان‌هایی پیدا شوند، آنها را نایاب می‌نامند''.

آکو رش تصریح کرد: ''در این فیلم کوتاه یک مدیر تعدادی از انسان‌های نایاب را یافتە و در یک نایاب‌خانە آنها را دور هم جمع کردە و بە نمایش گذاشتە تا گردشگران بە این نایاب‌خانە سر بزنند و این آدم‌های نایاب را ببینند''.

او اضافە کرد، تولید این فیلم در مرحلە پایانی است و در هفتە جاری اکران خواهد شد.

آکو رش تاکنون دو فیلم سینمایی و یک سریال تلویزیونی ساختە کە در جشنوارەها نمایش شدەاند. او ١٤ فیلم کوتاه کمدی نیز در کارنامە خود دارد.