جریان‌های سیاسی شیعە عراقی در مورد تشکیل یک ائتلاف شکست خوردند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

جریان‌های سیاسی شیعە عراقی در مورد تشکیل یک ائتلاف شکست خوردند

جریان‌های شیعە عراقی در مورد تدوین یک برنامە واحد برای انتخابات آیندە این کشور با شکست روبەرو شدند. در این بارە یکی از سرکردگان فراکسیون دولت قانون گفتە است بە دلیل اختلافات زیادی کە در میان سرکردگان شیعە وجود دارد، بسیار سخت و بعید است کە بە یک دیدگاه واحد برسند.

رسول ابوحسنە، یکی از سرکردگان فراکسیون دولت قانون، اعلام کردە کە بە دلیل اختلافات میان سرکردگان شیعە بسیار سخت و بعید است کە بە یک دیدگاه واحد برسند و ائتلاف تشکیل دهند.

وی افزود، دیدارها و نشست‌های سرکردگان شیعە رویداد جدیدی نیست و پیشتر نیز بارها چنین نشست‌های داشتەاند، ولی ایجاد یک ائتلاف و برنامە واحد، کاری نشدنی است، زیرا سخت است این همە دیدگاه مخالف را در یک برنامە واحد قرار داد، اگر هم اتحادی میان جریان‌های شیعە بەوجود آید پس از انتخابات خواهد بود و پیش از انتخابات چنین امری ممکن نیست.

تلاش‌های زیادی برای ایجاد رابطە نزدیک میان جریان صدر و دولت قانون انجام شدە ولی بی نتیجە ماندە است.

نوری مالکی، رئیس دولت قانون و هادی عامری، رئیس سازمان بدر و تعدادی دیگر از سرگردگان شبەنظامیان شیعە متفق هستند کە نباید اجازە دهند ائتلاف شیعە با سرکردگی مقتدی صدر ایجاد شود و از هم‌اکنون نتیجە انتخاباتی کە منجر بە تشکیل حکومت توسط جریان صدر شود را رد می‌کنند.

در مورد شایعاتی کە می‌گویند نخست‌وزیر آیندە از جریان صدر خواهد بود، ابوحسنە می‌گوید: ''هنوز برای اظهار نظر در این بارە زود است، نتیجە انتخابات این مسئلە را روشن خواهد کرد''.

یکی از منابع نزدیک بە هادی عامری، بە ''اخبار الخلیج'' گفتە است، محمد کوثرانی، مسئول بخش عراق در حزب‌اللە لبنان، رابطە تنگاتنگی با سرکردەهای گروه‌ها و شبەنظامیان شیعە در عراق آغاز کردە تا یک ائتلاف بزرگ شیعە پیش از انتخابات تشکیل دهند تا از پیروزی گروه تشرین جلوگیری کنند کە از تظاهرات‌های جنوب عراق حمایت می‌کند.

او تصریح کرد: ''تلاش‌های محمد کوثرانی تاکنون نتیجەای نداشتە است''.

منبع مذکور بعید نداستە کە حسن نصراللە شخصا وارد این موضوع شود و از سرکردگان شیعە، بەویژە مقتدی صدر بخواهد کە با شرکای شیعە توافقاتی انجام دهد.

شیعەهای عراق بە گروه‌ها و دستەهای مختلفی تقسیم شدەاند کە منافع هرکدام از آنها بە جهتی وابستە است، برخی وابستە بە حکومت ایران هستند، برخی وابستە بە مرجعیت علی سیستانی و حوزە نجف هستند. در این اواخر حشد عتبات در نجف و کربلا کنگرەای برگزار کرد و وابستگی خود بە مرجعیت علی سیستانی و حوزە شیعە عراقی را اعلام نمود. علاوە بر این حشد عتبات کە یکی از گروه‌های شبەنظامیان حشدالشعبی است، حمایت خود از مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق را اعلام کردە است.