کارشناس اقتصادی: حکومت عراق در یک بحران سخت سیاسی و اداری و مالی قرار گرفتە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کارشناس اقتصادی: حکومت عراق در یک بحران سخت سیاسی و اداری و مالی قرار گرفتە است

یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد کە حکومت عراق اکنون در یک بحران سخت سیاسی، اداری و مالی قرار گرفتە است و این امر تأثیر بدی در زندگی مردم بر جای گذاشتە است.

امروز (دوشنبە، ١٠ آذر ٩٩) هوشمند رفیق، اقتصاددان و استاد دانشگاه، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد کە حکومت عراق اکنون در یک بحران سخت سیاسی، اداری و مالی قرار گرفتە است و این امر تأثیر بدی در زندگی مردم بر جای گذاشتە است. این بحران‌ها بر معیشت و کیفیت زندگی کارمندان حکومت و بازاریان نیز تأثیر منفی داشتە است.

او افزود: ''پیش از این کە حکومت عراق با بحران روبەرو شود سهم بودجە و مطالبات اقلیم کوردستان را قطع کرد و هیچ وقت نخواستە کە مطالبات کوردستان را پرداخت کند، و تنها در فاصلە سال‌های ٢٠٠٥ تا ٢٠١٤ کە بغداد در موقعیت ضعیفی قرار داشت و تحت فشار آمریکا و کشورهای خارجی بود بخشی از این مطالبات را روانە اقلیم کوردستان می‌کرد.''

این کارشناس اقتصادی گفت، بغداد حتی حقوق کارمندان سدهای اقلیم کوردستان را هم پرداخت نکردە کە وابستە بە حکومت فدرالی هستند.

این استاد دانشگاه اتکا بە منابع درآمد داخلی و انجام دادن اصلاحات عمیق و ریشەیی را راه رهایی اقلیم کوردستان از بحران‌های عراق می‌داند.