امروز پارلمان کوردستان با حضور تعدادی از وزرا تشکیل جلسە می‌دهد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

امروز پارلمان کوردستان با حضور تعدادی از وزرا تشکیل جلسە می‌دهد

خبرنگار ''باس‌نیوز'' اعلام کرد، قرار است امروز (دوشنبە، ١٠ آذر ٩٩) پارلمان کوردستان با حضور تعدادی از وزرا تشکیل جلسە دهد و در این جلسە سە موضوع مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

او گفت، دربارە مسئلە کوچ جوانان گزارش مشترکی توسط کمیسیون‌های روابط خارجی و فرهنگ در پارلمان آمادە شدە کە دلایل کوچ جوانان و راه‌های جلوگیری از آن را ارائە کردە است.

در این جلسە وزرای فرهنگ و جوانان، برنامەریزی، کار و امور اجتماعی و وزیر اقلیم در امور پارلمان و حکومت حضور خواهند داشت.