ابراهیم برو: PKK برای گفتوگوهای ENKS  و PYD مانع ایجاد می‌کند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

ابراهیم برو: PKK برای گفتوگوهای ENKS  و PYD مانع ایجاد می‌کند

گروه بحران بین‌المللی در آخرین گزارش خود اعلام کرد کە قوای سوریە دموکراتیک (ق‌س‌د) در غرب کوردستان آمادە گفتوگو با تورکیە است، ولی یک عضو کمیتە خارجی انجمن ملی کورد در سوریە موسوم بە ENKS می‌گوید، این گفتوگوها انجام نمی‌شوند و دلیل توقف گفتوگوهای میان انجمن ملی کورد در سوریە (ENKS) و پارت اتحاد دموکراتیک (PYD) را نیز دخالت‌ها و مانع‌تراشی‌های PKK می‌داند.

بر اساس آخرین گزارش گروه بحران بین‌المللی. مظلوم عبدی (کوبانی)، فرماندە قوای سوریە دموکراتیک، در گفتوگو با گروه بحران بین‌المللی گفتە است بحث در مورد روابط PKK با PYD و قوای سوریە دموکراتیک از سوی رسانەها و مراکز تحقیقی و حتی گروه بحران بین‌المللی بهانە بە دست ترکیە دادە کە بە غرب کوردستان حملە کند.

مظلوم عبدی گفتە کە تسلط کوادر PKK بر فرآیند سیاسی در غرب کوردستان و قوای سوریە دموکراتیک بە مرور کاستە می‌شود.

در همین رابطە، ابراهیم برو، عضو کمیتە خارجی انجمن ملی کورد در سوریە موسوم بە ENKS، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''این کە گفتە می‌شود کوادر PKK از فرآیند سیاسی غرب کوردستان کنار گذاشتە می‌شوند و ادارە خودمختار آمادە گفتوگو با ترکیە است در واقع عملی نمی‌شود و تسلط PKK در غرب کوردستان برای توافق ENKS و PYD و قوای سوریە دموکراتیک نیز مانع ایجاد می‌کند، زیرا تاکنونPKK  تمام مراکز اصلی سیاسی و نظامی غرب کوردستان را تحت کنترل خود درآوردە است و در مناطق تحت کنترل قوای سوریە دموکراتیک هر روز مراسم‌هایی برای مناسبت‌‌های PKK با برافراشتن پرچم‌هایی با عکس عبداللە اوجالان برگزار می‌شود، علاوە بر این غرب کوردستان بە محل درآمدی برای  PKK تبدیل شدە است''.

وی افزود: ''دخالت‌های PKK باعث شدە کە گفتوگوهای ما با PYD در نقطەای بە بن‌بست برسد و همین دخالت‌ها بە قوای سوریە دموکراتیک اجازە نمی‌دهد کە با ترکیە نیز وارد گفتوگو شود''.

ابراهیم برو تصریح کرد: ''برکناری PKK از فرآیند سیاسی و نظامی غرب کوردستان در حال حاضر تنها حرف است و عملی نخواهد شد، زیرا در هنگام گفتوگوها می‌گویند PKK در اینجا خون دادە است و برکناریش ممکن نیست و مسلم است کە تاکنون PKK برای قوای سوریە دموکراتیک تصمیم‌گیری می‌کند و هر گفتوگو و توافقی کە میان ENKS و قوای سوریە دموکراتیک صورت گرفتە در واقع تحت فشار آمریکا بودە است''.

او گفت: ''PKK مانع بزرگی بر سر راه حل مشکلات غرب کوردستان است و تا زمانی کە این حزب بر غرب کوردستان تسلط داشتە باشد، وضعیت این بخش از کوردستان همچنان با مشکل روبەرو خواهد بود''.