مسرور بارزانی: در سال آیندە هر شهروند اقلیم کوردستان دارای شناسنامە هوشمند خواهد بود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مسرور بارزانی: در سال آیندە هر شهروند اقلیم کوردستان دارای شناسنامە هوشمند خواهد بود

در مراسم امضای قرارداد ارائە خدمات دیجیتالی بین وزارت داخلە اقلیم کوردستان و گروه میولپاور آلمانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بە اهمیت خدمات دیجیتالی پرداخت و گفت، در سال آیندە هر شهروند اقلیم کوردستان دارای شناسنامە هوشمند خواهد بود.

امروز (چهارشنبە، پنجم آذر ٩٩) با نظارت مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان مراسم امضای قراردادی بین وزارت داخلە اقلیم کوردستان و گروه میولپاور آلمانی در زمینە ارائە خدمات دیجیتالی در هولیر برگزار ‌شد.

مسرور بارزانی در این مراسم اعلام کرد، کابینەاش برای مدرن کردن ارائە خدمات‌ دولتی و تقویت زیرساخت‌‌های تکنولوژی کار می‌کند و گام بە گام بەسوی پایان دادن بە خدمات کاغذی قدم بر‌می‌داریم، زیرا سخت است شهروندانمان دەها ساعت‌ در انتظار بە انجام رساندن کارهای اداری خود بمانند در حالی کە می‌توان آن را در مدت کوتاهی بەصورت آنلاین انجام داد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان افزود، پایان دادن بە خدمات کاغذی و روی آوردن بە خدمات دیجیتالی یک اقدام آرزومندانە نیست، بلکە یک ضرورت است. ما برای پیشرفت راهی جز همگام شدن با پیشرفت‌های تکنولوژیک در پیش ندارم و در غیر این صورت در گذشتە می‌مانیم. خدمات دیجیتالی نە تنها شفافیت در امور اداری دولتی را بیشتر می‌کند، بلکە کیفیت کار را هم بالا می‌برد و ارباب رجوع کوردستانی اطمینان حاصل می‌کنند کە با سهولت و سرعت می‌توانند از خدمات عمومی بهرە ببرند.

مسرور بارزانی ابراز خوشحالی نمود از این کە امروز قراردادی را بین وزارت داخلە اقلیم کوردستان و گروه میولپاور آلمانی جهت ارائە خدماتی در زمینە اتومبیل و صدور گواهینامە بە امضا می‌رسانند. این قرارداد از سال گذشتە توسط ادارە تکنولوژی اطلاعات و وزارت داخلە مورد بررسی قرار گرفتە است.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در مورد مزایای این اقدام گفت، از سال آیندە هر شهروند اقلیم کوردستان دارای شناسنامە هوشمند خواهد بود و این امر بە ما امکان می‌دهد کە یک سیستم اطلاعات جمعیتی داشتە باشیم کە یکی از پیش‌شرط‌‌های خدمات‌رسانی دیجیتالی است. نخستین خدمات‌رسانی در این زمینە نیز ارائە گواهینامە هوشمند بە رانندگان می‌باشد کە حدود دو میلیون شهروند از آن بهرەمند خواهند شد و مأموران پلیس‌ راهنمایی و رانندگی نیز می‌توانند کنترل آسان و سریعتری در امور مربوطە داشتە باشند.

مسرور بارزانی ابراز امیدواری کرد کە این سیستم برای بخش‌های آموزشی، بهداشتی و امور مالی و اقتصادی نیز راه‌اندازی شود.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان تمایل کابینەاش را برای تبدیل شدن بە یک حکومت دیجیتالی اعلام کرد تا خرجی‌های حکومت کاهش یابد و نحوە تصمیم‌گیری، انتقال و ارائە خدمات پیشرفت پیدا کند.

مسرور بارزانی تأکید کرد کە حکومتش کار می‌کند تا خدمات‌رسانی بە بهترین نحو و در اسرع وقت بە شهروندان برسد.