در سوریە ١٤ شبەنظامی وابستە بە ایران کشتە شدند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

در سوریە ١٤ شبەنظامی وابستە بە ایران کشتە شدند

در پی بمباران عدەای جنگندە ١٤ شبەنظامی وابستە بە حکومت ایران در سوریە کشتە شدند.

دیدبان حقوق بشری سوریە اعلام کرد کە این ١٤ شبەنظامی در پی بمباران جنگندەهایی کشتە شدند کە چند مقر نظامی در روستاهای منطقە البوکمال و شرق سوریە را مورد هدف قرار دادند.

دیدبان حقوق بشری سوریە بە این نکتە نیز اشارە کردە کە شبەنظامی‌های کشتە شدە عضو گروه‌های وابستە بە حکومت ایران، هشت تن عراقی و شش نفر نیز افغانی بودند.

حکومت ایران از ابتدای جنگ داخلی در سوریە کە از ماه مارس سال ٢٠١١ آغاز شد با ارسال اسلحە و افراد شبەنظامی از رژیم بعثی بشار اسد حمایت کردە و علیە گروه‌های اوپوزسیون این رژیم جنگیدە است.