بازداشت سە متهم حامل پول جعلی در شقلاوە
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

بازداشت سە متهم حامل پول جعلی در شقلاوە

ادارەی پلیس استان هولیر، در بیانیەای اعلام کرد، در منطقەی این استان سە متهم بە اتهام حمل پول جعلی بازداشت شدند.

امروز یکشنبە دوم آذرماه، ادارەی پلیس هولیر، در بیانیەای اعلام کرد، بخش جنایت ادارەی پلیس شقلاوە سە متهم کە در اصل عرب هستند را بازداشت کردە است کە حامل ١٠ میلیون دینار جعلی بودەاند”.

در این بیانیە آمدە است: “این سە متهم ساکن کربلا بودەاند و در زمان بازپرسی اعتراف کردەاند کە این پولها را در سلیمانیە خریداری و درصدد بودەاند در بازار کربلا آن را بە فروش برسانند”.

پلیس هولیر اعلام کردە است، پروندەای بنابر بر مادەی ٢٨١ قانون مجازات برای این سە نفر باز شدە است.