سیاستمدار شمال کوردستان: PKK ساختە دست دولت ترکیە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

سیاستمدار شمال کوردستان: PKK ساختە دست دولت ترکیە است

سیاستمداران و شخصیت‌های شمال کوردستان می‌گویند، پارت کارگران کوردستان (PKK) بە دست حکومت‌گران ترکیە ساختە شدە است.

امروز (یک‌شنبە، دوم آذر ٩٩) یک هیئت متشکل از شخصیت‌های سیاسی شمال کوردستان وارد پارلمان کوردستان شد.

ابراهیم گوچلو، رئیس هیئت شمال کوردستان، بە روزنامەنگاران گفت: ''PKK اقلیم کوردستان، شمال، شرق و غرب کوردستان را مورد تهدید قرار دادە است.''

ابراهیم گوچلو افزود کە PKK نە تنها امروز، بلکە از ابتدای تأسیس خود با مبارزات جنوب کوردستان با ضدیت رفتار کردە است.

این سیاستمدار شمال کوردستان همچنین اعلام کرد: ''پس از قیام مارس ١٩٩١ کە کشورهای ترکیە، ایران، سوریە و عراق بە دلیل حضور آمریکا نمی‌توانستند مستقیما اقلیم کوردستان و حاکمیت سیاسی آن را نابود کنند از PKK برای ضدیت با اقلیم کوردستان استفادە کردند.''

ابراهیم گوچلو بر این نکتە تأکید گذاشت کە PKK در اقلیم کوردستان یک نیروی غیربومی است و در سال ١٩٩٢ بە خاطر جنگ‌افروزی‌هایش در اقلیم کوردستان باعث شهادت سە هزار و ٥٠٠ پیشمرگە شد.

گوچلو اضافە کرد کە PKK در مخمور، شنگال، قندیل و روستاهای همجوار شمال کوردستان بەعنوان یک نیروی اشغالگر عمل کردە است. وی تصریح کرد کە PKK یک سازمان کوردستانی نیست و بە دست دولت ترکیە ساختە شدە است.