کمیسیون مالی پارلمان عراق: بودجە ٢٠٢١ عراق با تنگی معیشتی و بدون هیچ استخدامی تدوین می‌شود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کمیسیون مالی پارلمان عراق: بودجە ٢٠٢١ عراق با تنگی معیشتی و بدون هیچ استخدامی تدوین می‌شود

بە گزارش خبرگزاری ''المستقلە''، یکی از اعضای کمیسیون مالی پارلمان عراق اعلام کردە کە بودجە ٢٠٢١ عراق با ریاضت و تنگی معیشتی تدوین می‌شود.

امروز (یک‌شنبە، دوم آذر ٩٩)، کمیسیون مالی پارلمان عراق اعلام کرد، در بودجە سال آیندە عراق هیچ گونە استخدامی وجود نخواهد داشت، پروژه‌ها متوقف می‌شوند و برای جبران کسری درآمد نیز حقوق و مزایای کارکنان دولت کاهش می‌یابد.

جمال کوچر، عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق، در یک مصاحبە خبری، کە خبرگزاری ''المستقلە'' آن را مورد توجە قرار دادە، گفتە است: ''بە دلیل ادامە بحران اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود کە حقوق و مزایای کارکنان دولت کاهش پیدا کند و حکومت مجبور خواهد شد بە عوارضات و مالیات‌ها و همچنین بە کاهش عرضە مسقتیم پول پناه ببرد''.