کارشناس اقتصادی: ساخت واکسن کرونا قیمت نفت را افزایش می‌دهد و اقتصاد جهان رشد خواهد کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کارشناس اقتصادی: ساخت واکسن کرونا قیمت نفت را افزایش می‌دهد و اقتصاد جهان رشد خواهد کرد

یک کارشناس اقتصادی بر این باور است کە کشف و ساخت واکسن کرونا وضعیت آشفتە اقتصاد جهانی را بەسوی رشد سوق خواهد داد و قیمت نفت نیز افزایش می‌یابد.

امروز (شنبە، اول آذر ٩٩)، هوشمند رفیق، اقتصاددان و استاد دانشگاه، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''از حدود یک سال پیش بە دلیل شیوع ویروس کرونا وضعیت اقتصادی جهان تحت تأثیر قرا گرفتە و این مسئلە تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها در سراسر جهان داشتە است و انعکاس منفی روی فعالیت‌های اقتصادی داشتە و اقتصاد همە کشورها را ضعیف کردە است''.

وی افزود: ''انتشار خبر کشف و ساخت واکسن کرونا از هم‌اکنون روی اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت و پیش‌بینی ساخت این واکسن اقتصاد جهانی را بەسوی رشد سوق می‌دهد، و اکنون می‌بینیم کە قیمت نفت در سطح جهان رو بە افزایش است و قیمت هر بشکە نفت بە ٤٧ دلار رسیدە است، در حالی در آغاز شیوع کرونا قیمت نفت سقوط کردە بود''.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد کە با ورود این واکسن بە بازارهای جهان، اقتصاد جهانی رو بە رشد خواهد گذاشت و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر خواهد شد و اقتصاد جهان بار دیگر ثبات خود را باز خواهد یافت.