برگزاری نمایشگاه آثار دستی زنان در سلیمانیە + عکس
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

برگزاری نمایشگاه آثار دستی زنان در سلیمانیە + عکس

روز گذشتە ٢٧ آبان ماهم گروه خیال خانمها در سلیمانیە در نمایشگاهی گروهی شرکت کردە و آثار دستی خود را در معرض فروش قرار دادند.

هاوراز ستار از اعضای این گروه بە (باسنیوز) گفت: “این نمایشگاه شامل انواع کار دستی بود کە توسط زنان ساختە شدە است، ٤٩٠ زن در این نمایشگاه شرکت کردند، ما پیشتر نیز در جشنوارەهای بین المللی دیگری نیز شرکت کردەایم”.

او گفت: “ هدف ما از برگزاری این نمایشگاه این بود کە بتوانیم از طریق هنر زنان درآمدزایی داشتە باشیم و بە همگان ثابت کنیم کە زنان توانمند بسیاری در جامعە وجود دارند.