بازداشت یک پرستار بە جرم قتل چندین نوزاد شیرخوارە
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

بازداشت یک پرستار بە جرم قتل چندین نوزاد شیرخوارە

پلیس شهر چیستری از بازداشت یک پرستار بە جرم قتل ٨ نوزاد شیرخوارە خبر داد.این پرستار اقداماتی برای قتل ١٠ کودک دیگر نیز انجام دادە است.

این پرستار با هویت لوسی لیتپی، بە جرم کشتن چند نوزاد در سالهای ٢٠١٥ تا ٢٠١٦ بازداشت شدە است، اما جرمش ثابت نشدە بود، او برای بار سوم بازداشت شد.

امروز پنجشنبە ٢٢ آبان ماه، پلیس چیستری بار دیگر این پرستار را بازداشت کرد.

این پرستار ٣٠ سالە در یکی از بیمارستانهای غرب این کشور در هنگام انجام وظیفە، ٨ نوزاد را کشتە است، او در رابطە با همین جرمها بار دیگر بازداشت شدە است.