کشف بقایای دایناسور ''نودک اردکی'' کە ٦٦ میلیون سال پیش در مغرب زیستە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کشف بقایای دایناسور ''نودک اردکی'' کە ٦٦ میلیون سال پیش در مغرب زیستە است

محققان و دیرینە‌شناسان بقایای داینوسوری را کشف کردەاند کە حدود ٦٦ میلیون سال پیش در مغرب می‌زیستە و و متعلق به تیره ''نوک اردکی'' بودە است.

آژانس خبری ''سکای‌نیوز'' بە نقل از وب‌سایت علمی ''ساینس دایرکت'' اعلام کردە کە تیمی از محققان دانشگاه باث بریتانیا بقایای این دایناسور را در میان مجموعەای صخرە در نزدیکی شهر دارالبیضاء، پاتیخت اقتصادی مغرب کشف کردەاند کە قدمت آن بە ٦٦ میلیون سال پیش و بە عصر موسوم بە ''دوره کرتاسه'' برمی‌گردد.

دکتر نیکولاس لانگریچ از مرکز تحقیقات دانشگاه باث بریتانیا تصریح کردە کە بقایای این دایناسور را در معدنی کشف کردەاند کە چند ساعتی از دارالبیضاء فاصلە دارد.

لانگریچ این پرسش را مطرح می‌کند کە محل زندگی این حیوان، آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا و آسیا بودە، چگونە وارد آفریقا شدە است؟

زمین‌شناسان اعلام کردەاند کە در آن زمان راه ارتباطی خشکی میان قارە آفریقا و قارەهای دیگر وجود نداشتە، لذا این موضوع نشان می‌دهد کە این دایناسور از طریق راه آبی و شنا وارد آفریقا شدە است.

محققان نتوانستە نشان دهند کە از چە راهی و در چە مدتی این دایناسور وارد آفریقا شدە است.

چهرە این نوع دایناسور شبیهە نوک اردک است. انواع گوناگونی دارند و طول آنها بە حدود ١٥ متر می‌رسیدە است، گیاه‌خوار بودە و نخستین بار در آمریکای شمالی کشف شدە است.

کشف این نوع دایناسور نوک اردکی برای اولین بار در قارە آفریقا اعلام شدە است.