اسپانیا / در روز هالووین مردی سر دوستش را برید و با آن مردم را ترساند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

اسپانیا / در روز هالووین مردی سر دوستش را برید و با آن مردم را ترساند

پلیس شهر هویلفا در جنوب غربی اسپانیا مردی را دستگیر کردند کە سر دوست خود را بریدە و با آن موجب ایجاد وحشت در میان مردم شدە است.

شهروندان پس از دیدن مردی کە سر بریدە یک نفر را از کیسەای بیرون ‌آورد و آن را روی زمین انداخت بە پلیس اطلاع دادند.

برخی از شاهدان عینی این مرد را دیدەاند کە سر بریدە فردی را روی زمین انداختە است و بە پلیس اطلاع دادەاند. این افراد گفتەاند کە قاتل سر بریدە فردی را از کیسەای بیرون آوردە و آن را در کنار سطل آشغالی انداختە است.

شاهدان عینی ابتدا تصور کردەاند کە شاید این صحنە نمایش مخصوص روز هالووین برای ترساندن مردم باشد، زیرا قاتل سر بریدە را بە برخی از عابران و کودکان نشان دادە است.

خبرگزاری ''سکای‌نیوز'' بە نقل از روزنامە ''٢٠ مینیتوس'' اسپانیا اعلام کردە کە این مرد فریاد زدە کە سر کسی را بریدە است.  

پس از این کە مردم پلیس را از این ماجرا مطلع کردند دریافتند کە واقعا این سر بریدە یک انسان است. پس از گذشت چند ساعت پلیس مرد قاتل را در آپارتمانی دستگیر کرد و جسد فرد سر بریدە شدە هم کشف شد.

بنا با گزارش‌ها، مقتول ٥٠ سالە است و دوست مرد قاتل بودە و تاکنون دلیل رخ دادن این قتل اعلام نشدە است.